KE HOACH HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HCM

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Truong
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:55' 01-09-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
Phòng Gd&đt tp hoà
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hoà Bình, ngày tháng 9 năm 2010


kế hoạch thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh”


- Thực hiện công văn số ………/HD-PGD&ĐT của phòng Giáo dục thành phố Hoà Bình ra ngày ……….về việc tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học 2010 - 2011
- Căn cứ vào tình hình thực tế trường THCS xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Giáo dục cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Nâng cao đực đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Hoà Bình lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hoà Bình lần thứ XX I .
II. Kế hoạch triển khai:
1/ Thành lập ban chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
1. Bà Hoàng Lệ Châu Hà - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương - Phó hiệu trưởng - Phó ban
3. Ông Nguyễn Quốc Khởi - Chủ tịch Công đoàn
4. Các uỷ viên:
- Bà: Nguyễn Thị Liên - Tổng phụ trách đội
- Giáo viên chủ nhiệm của 08 lớp
2/ Tổ chức thực hiện:
+ Ngày 13/9/2010 Tiếp tục phát động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước toàn trường. Giúp giáo viên và học sinh nhà trường nhận thức được “Tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên học tập và noi theo”.
+ Ngày 20/11/2010 sơ kết thi đua thực hiện cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước toàn trường
+ Tổ chức tổng kết vào cuối năm học, có đánh giá và động viên những thành viên tích cức tham gia cuộc vận động.


3/ Chương trình hành động:
+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh qua việc đọc sách báo, truyện kể về tấm gương sống, chiến đấu, học tập và làm việc của Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt nề nếp đầu giờ hằng ngày.
+ Cán bộ giáo viên, Đảng viên