Mẫu bảng điểm học sinh chuyển trường

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 06-07-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 755
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT. Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS … Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm 20

Bảng điểm các môn học
Học kỳ ..............Năm học ........................

Họ và tên học sinh:
Sinh ngày:. ……………………Nơi sinh
Học sinh lớp: ………………….
Trường THCS
Kết quả điểm các môn học trong học kỳ như sau :
*/ Các môn học tính điểm:
Môn học
Điểm hệ số 1
Điểm hệ số 2
Điểm thi HK
Chữ ký GV

Toán

Lý

Sinh

Ngữ văn

Sử

Địa

Anh văn

Công nghệ

GDCD


Tổng số trong bảng này có: lần điểm.
*/ Các môn học xếp loại:
Môn học
Xếp loại bài kiểm tra
Điểm thi HK
Chữ ký GV

Thể dục
Âm nhạc
Mĩ thuật

Tổng số trong bảng này có: lần điểm.
Xác nhận của gV chủ nhiêm Xác nhận của nhà trường