Mẫu bảng điểm học sinh chuyển trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 06-07-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 759
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT. Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS … Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm 20

Bảng điểm các môn học
Học kỳ ..............Năm học ........................

Họ và tên học sinh:
Sinh ngày:. ……………………Nơi sinh
Học sinh lớp: ………………….
Trường THCS
Kết quả điểm các môn học trong học kỳ như sau :
*/ Các môn học tính điểm:
Môn học
Điểm hệ số 1
Điểm hệ số 2
Điểm thi HK
Chữ ký GV

Toán

Lý

Sinh

Ngữ văn

Sử

Địa

Anh văn

Công nghệ

GDCD


Tổng số trong bảng này có: lần điểm.
*/ Các môn học xếp loại:
Môn học
Xếp loại bài kiểm tra
Điểm thi HK
Chữ ký GV

Thể dục
Âm nhạc
Mĩ thuật

Tổng số trong bảng này có: lần điểm.
Xác nhận của gV chủ nhiêm Xác nhận của nhà trường