MẪU GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 10-04-2012
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 1352
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT thành phố HB Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập-Tự do - Hạnh phúc


giấy thôi trả lương

Thực hiện Quyết định số QĐ-UBND ngày tháng năm 20của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thành phố Hoà Bình về việc điều động giáo viên;
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày …… tháng …… năm cho bà theo chi tiết như sau:
Mã số ngạch:
Hệ số lương :
Phụ cấp chức vụ: ……
Phụ cấp khu vực:
Tổng số tiền: ……………………
(Bằng chữ:
Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí công đoàn đã đóng hết tháng năm 20
Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí công đoàn cho kể từ ngày tháng năm theo quy định hiện hành ./.
Hoà Bình, ngày …… tháng … năm 20…
TM.nhà trường
Hiệu trưởng