MẪU GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 10-04-2012
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 1290
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT thành phố HB Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập-Tự do - Hạnh phúc


giấy thôi trả lương

Thực hiện Quyết định số QĐ-UBND ngày tháng năm 20của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thành phố Hoà Bình về việc điều động giáo viên;
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày …… tháng …… năm cho bà theo chi tiết như sau:
Mã số ngạch:
Hệ số lương :
Phụ cấp chức vụ: ……
Phụ cấp khu vực:
Tổng số tiền: ……………………
(Bằng chữ:
Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí công đoàn đã đóng hết tháng năm 20
Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí công đoàn cho kể từ ngày tháng năm theo quy định hiện hành ./.
Hoà Bình, ngày …… tháng … năm 20…
TM.nhà trường
Hiệu trưởng