MẪU BIÊN BẢN HỌP PHHS

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:40' 01-06-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH
CUỐI NĂM HỌC 2012 – 2013

I. Thời gian: ……………………………………………………………………………..
II. Địa điểm:………………………………………………………………………………
III. Thành phần: 1.GVCN(ChủToạ):............................................................................................................... 2.BGH nhà trường: ………………………………………………………………………
3. Phụ huynh học sinh lớp: …………..
Tổng số phụ huynh Có mặt
Vắng(Lí do):
IV.Nội dung
1.Thông báo tình hình chung của trường trong năm học 2012 – 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. GVCN nhận xét, đánh giá kết quả từng học sinh, chất lượng hai mặt giáo dục học sinh của lớp
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Phụ huynh xem bài kiểm tra học kỳ và ký xác nhận đã xem bài vào cuối bài kiểm tra )
3. GVCN đánh giá các hoạt động khác của lớp ( Tham gia các hoạt động phong trào, đóng góp thu nộp của lớp)


4.. Phương hướng năm học 2013 -2014


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Đại diện chi hội phụ huynh thông báo tình hình hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong năm học 2012 – 2013:

6. Ý kiến phát biểu xây dựng và thảo luận của phụ huynh:
a.Về nề nếp :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b.Về học tập:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………......................
c.Học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh trong hè: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............…..........
d.Các hoạt động khác:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của BGH nhà trường (nếu có)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
V. Kết luận chung
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào hồi ................giờ ................phút cùng ngày
Giáo viên chủ nhiệm Đại diện phụ huynh học sinh